Wiedza

sł. Bolesław Leśmian
muz. Piotr Ciastoń

Byłem przed chwilą w bezkresie!                
Dzień się potykał z mym ciałem...                
To ja tak złocę się w lesie...                     
Wiedziałem o czymś, wiedziałem!...          

Lecz motyl mignął szkarłatnie
Pomiędzy mną a modrzewiem...
Sny moje, sny przedostatnie!...
Już znikły! Znowu nic nie wiem...

Pobiegnę w chabry niezdane,
W kąkolu całą dal zmieszczę!
I przyjdę i zmartwychwstanę -
I będę wiedział raz jeszcze!...

[utwór zamieszczony na płycie Muzyko!]